🎉🎉THỰC TẬP SINH PAN SERVICES KHOÁ K1 HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoát, khoá thực tập sinh K1 của nhân viên Pan Services đã kết thúc.
Sau thời gian học tập và làm việc tại Nhật Bản, các bạn vinh dự được Chủ tịch Hazumu Osano chúc mừng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Pan Services chúc mừng các bạn thực tập sinh khoá K1.