• 1993
 • 1996
 • 1998
 • 2004
 • 2005
 • 2009
 • 2010
 • 2015
 • 2018
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019

1993

Thành lập công ty tại Hà Nội

1996

Mở rộng phạm vi hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh

1998

Thành lập công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

2004

Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000 của BVQI

2005

Thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

2009

Nâng cấp thành công HTQLCL ISO 9001:2008

2010

Thành lập công ty PAN Services chuyên trách về dịch vụ

2015

PAN Services - Nihon Housing M&A

2018

Cập nhật ISO 9001:2015

2019

Chứng Nhận 5S 2019

2019

Cập Nhật ISO 9001:2015

2019

ISO 45001

2019

Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Môi Trường

Ban Lãnh Đạo

Lãnh đạo

Ông. Hazumu Osano

Chairman of PAN Services, Director / Managing Executive Officer of Nihon Housing - Concurrently in charge of Vietnam subsidiary

 • 04/1989: Joined Daikyo Incorporated;
 • 04/1994: Joined NIHON HOUSING Co.,Ltd;
 • 06/1999: First Department Manager - Real Estate Development Department;
 • 06/2003: Director, First Department Manager - Real Estate Development Department;
 • 11/2003: Director, Department Manager - Real Estate Development Department;
 • 06/2007 Director, Department Manager - Real Estate Development & Construction Department;
 • 06/2009: Executive Officer, Department Manager - Real Estate Development & Construction Department;
 • 07/2009: Executive Officer, Branch Manager – Chiba Branch;
 • 04/2011: Executive Officer, Division Manager – Operation Division II and Branch Manager – Chiba Branch;
 • 04/2013: Executive Officer, Division Manager – Headquarters Operation Division;
 • 06/2013: Managing Executive Officer, Division Manager – Headquarters Operation Division;
 • 06/2014: Director, Managing Executive Officer, Division Manager – Headquarters Operation Division until now

Ban điều hành

Bà. Vũ Thị Ngân

Tổng giám đốc PAN Services HCM

 • Làm việc tại PAN Services từ năm 1996 
 • Kinh qua nhiều vị trí quản lý tại các phòng ban: Điều hành, Kế toán, Hành chánh nhân sự, Kinh doanh 
 • Từ năm 2015 đảm nhiệm chức vụ Giám đốc & Tổng giám đốc Công ty TNHH DV Xuyên Thái Bình (một thành viên của The Pan Group và Nihon Housing) cho đến nay. Bà Ngân tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, kế toán.

Ông. Takeshi Kushida

Phó giám đốc PAN Services

 • 2002: Entered NIHON HOUSING Co.,Ltd; Assigned at Headquarters Condominium Management Department, Experienced position of Chief, Manager, Back Office Manager of branch office, with regards to Condominium Management;
 • 04/2010: Assigned at North Kanto Branch - Manager, Back Office Manager of Condominium Management;
 • 04/2013: Assigned at West Tokyo Branch - Back Office Manager, Operations Manager of the Branch;
 • 04/2016: Transferred to PAN Services - Deputy Director until now

Ông. Yasuhiro Kawata

Giám đốc tài chính PAN Services