LỄ TRAO HỌC BỔNG PAN SERVICES 2016

Ngày 3-9-2016 Ban lãnh đạo công ty Pan Services đã kết hợp với ban chấp hành công đoàn công ty tổ chức lễ trao học bổng cho con công đoàn viên có thành tich học tập xuất sắc từ Cấp 01 cho đến Cấp 3 và các bạn sinh viên đang học đại trong năm học 2015-2016.

Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa mỗi năm nhằm động viên khuyến khích tinh thần cho các công đoàn viên của công ty có tinh thần vượt khó khăn nuôi dạy con học tốt. Ban lãnh đạo công ty cũng tạo điều kiện để các công đoàn viên yên tâm công tác, gắn bó với công ty lấu dài hơn.

Một số hình ảnh tại buổi lể được tổ chức ớ liên đoàn lao động quận Bình thạnh:

Chị Vũ Thị Ngân - TGĐ công ty phát biểu khai mạc:Ông Kushida - Phó giám đốc công ty :Trao học bổng cho các em học cấp 1: Các em học cấp 2:Các em học cấp 3:

Các em đỗ đại học:Các em đang học đại học:
Hình ảnh bế mạc: