Chat ngay

Chương trình Khám sức khỏe định kỳ năm 2022

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2022

Với phương châm con người là tài sản quý nhất. Ban lãnh đạo Công ty Pan Services luôn ưu tiên hàng đầu việc chăm sóc sức khỏe cho nhân viên.

Năm 2022, Công ty tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên. Đợt khám định kỳ đã diễn ra vào hai ngày cuối tuần 17 và 24/09/2022 vừa qua, tại trung tâm văn hóa Phú Nhuận. Lịch khám còn tiếp tục trong hai ngày 01 và 08/10/2022 các anh chị tham gia đầy đủ theo lịch nhé!