AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN CAO KHI DÙNG THANG

AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN CAO KHI DÙNG THANG

Thang là vật dụng dùng rất phổ biến khi làm việc trên cao. Tại các công trình, nhân viên chúng ta sử dụng thang khi vệ sinh bề mặt trên cao như quét máng nhện, lau quạt trần, vệ sinh thông gió…

Chúng ta cùng tuân thủ các nguyên tắc an toàn sử dụng thang, khi thực hiện vệ sinh trên cao, để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: