DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

1. Chăm sóc và hỗ trợ Cư dân và Khách hàng:

2. Hỗ trợ giải quyết và phản hồi các khiếu nại, than phiền của Cư dân và Khách hàng:

Cư dân có thể liên hệ trực tiếp nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng, Tiếp Tân trong giờ làm việc hoặc đường dây nóng 24/7 của Ban Quản Lý Tòa Nhà để phản ảnh các khiếu nại, than phiền. Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng, Tiếp Tân sẽ chuyển thông tin khiếu nại, than phiền đến Ban Quản Lý Tòa Nhà để xử lý và phản hồi cho cư dân, khách hàng đúng theo quy định.

3. Tổ chức các chương trình hoạt động cho Cư dân và Khách hàng:

Bên cạnh việc bảo đảm môi trường sống và làm việc an toàn và thoải mái cho Cư dân và Khách hàng, chúng tôi chú trọng đến việc tổ chức các chương trình hoạt động phục vụ đời sống tinh thần cho Cư dân và Khách hàng, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em.