HỖ TRỢ BAN QUẢN TRỊ CƯ DÂN

1. Tư vấn điều chỉnh Nội quy cư dân khi cần thiết:

Nội quy tòa nhà chung cư/ khu cư dân được biên soạn và áp dụng tại thời điểm mua bán nhà/ căn hộ chung cư.
Sau khi tòa nhà chung cư, khu cư dân được đưa vào sử dụng, tùy theo tình hình thực tế, để đáp ứng yêu cầu của đại đa số cư dân, một số nội dung của bản Nội quy có thể cần được bổ sung, sửa đổi phù hợp góp phần tạo ra môi trường sống thoải mái cho Cư dân.
❖ Một số nội dung trong Nội quy cư dân thường được xem xét để bổ sung hoặc thay đổi như:
    Các chương trình huấn luyện:
  • Các quy định về việc nuôi thú cưng.
  • Các quy định về sử dụng các tiện ích như: sân tennis, hồ bơi, phòng Gym, khu vực Barbecue, phòng sinh hoạt cộng đồng, . . .
  • Các quy định cho khu vực đậu xe.
  • Các quy định về tiếng ồn.
  • Các quy định về sửa chữa, trang trí bên trong căn hộ/ nhà ở.

2. Tư vấn điều chỉnh Phí quản lý hàng tháng khi cần thiết:

Phí quản lý hàng tháng được áp dụng tại thời điểm mua bán nhà/ căn hộ chung cư.
Sau thời gian quản lý vận hành thực tế, Ban quản lý tòa nhà có trách nhiệm báo cáo, tư vấn các nguồn thu và chi phí quản lý vận hành hợp lý để Chủ đầu tư hoặc Ban quản trị cư dân xem xét việc thay đổi mức Phí quản lý hàng tháng nếu cần thiết.

3. Tư vấn các giải pháp tiết kiệm điện, nước và các chi phí khác . . . . .

Ban quản lý tòa nhà có trách nhiệm kiểm soát các chi phí điện, nước sử dụng cho các khu vực sở hữu chung trong tòa nhà, khu dân cư và có trách nhiệm báo cáo, tư vấn cho Chủ đầu tư hoặc Ban quản trị các chương trình, các biện pháp tiết kiệm chi phí điện nước một cách hợp lý (Không ảnh hưởng đến chất lượng sống của Cư dân trong tòa nhà hoặc khu dân cư).
❖ Kế hoạch tiết kiệm năng lượng điện và nước:
    Các chương trình huấn luyện:
  • Huấn luyện trách nhiệm và ý thức tiết kiệm điện, nước cho toàn thể nhân viên.
  • Thực hiện bảo trì bảo dưỡng tốt các hệ thống điện nước làm giảm tiêu hao, thất thoát điện, nước.
  • Kiểm soát hợp lý thời gian vận hành các hệ thống cơ, điện, nước.
  • Sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm năng lượng.
  • Các biện pháp khác.